Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дає можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів та наукові кадри вищої кваліфікації, розробляти і використовувати нові технології, проектувати, впроваджувати наукову діяльність шляхом проведення наукових досліджень, забезпечувати творчу діяльність учасників освітнього процесу 

Будівельний факультет бере свій початок від загально-технічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту.

Підготовка фахівців була обумовлена конкретними потребами розвитку регіону. Ця проблема вирішувалася шляхом засвоєння системи знань, формування умінь і навичок, професійних, світоглядних, громадянських якостей з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки і передових технологій.

Будівельний факультет сьогодні – це великий навчально-науковий комплекс університету у складі п’яти кафедр:

  • екології;
  • xімічних технологій та водоочищення;
  • промислового і цивільного будівництва;
  • геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності;
  • харчових виробництв;
  • туризму та готельно-ресторанної справи;
  • лісового господарства та раціонального природокористування.

  На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 “бакалавр” зі спеціальності:

101 – “Екологія”, освітня програма
Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природо-користування
;

161- “Хімічні технології та
інженерія”
, освітня програма – Хімічні технології
та інженерія
;

181 – “Харчові технології”, освітня програма – Харчові технології
та інженерія
Технології
харчування (в ресторанному господарстві), 
Технологічна
експертиза та безпечність харчових продуктів

192 – “Будівництво та цивільна
інженерія”
, освітня програма – Будівництво;

193 – “Геодезія та землеустрій”, освітня
програма – Геодезія та
землеустрій
;

203 – “Садівництво та виноградарство”,
освітня програма – Садівництво та виноградарство

205 – “Лісове господарство”, освітня
програма – Лісове господарство;

241 – “Готельно-ресторанна справа“,
освітня програма – Готельно-ресторанна справа;

242 – “Туризм”, освітня програма –
Туризм.

“магістр” за  спеціальностями:

101 – “Екологія”, освітня програма – Екологія та охорона навколишнього середовища;

161- “Хімічні технології та інженерія”, освітня програма – Хімічні технології та інженерія;

181 – “Харчові технології”, освітня програма – Технології продуктів бродіння і виноробства;

192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, освітня програма – Промислове і цивільне будівництво;

241 – “Готельно-ресторанна справа, освітня програма – Готельно-ресторанна справа;

242 – “Туризм”, освітня програма – Туризм.

Підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. 

За час існування факультету підготовлено більше 5000 спеціалістів. Серед них політичні діячі, організатори виробництва, заслужені будівельники України, керівники організацій та корпорацій.

Для навчання студентів створено потужну навчально-виробничу базу, науково-методичний комплекс дисциплін зі спеціальностей. Кожна кафедра має сучасні комп’ютерні класи, які підключені до мережі INTERNET.

Велику увагу факультет приділяє науково-дослідній роботі студентів. Значна кількість  розробок випускників упроваджується у виробництво.

Належна увага на факультеті приділяється виховній роботі. Студенти факультету беруть участь у спортивних змаганнях, художній самодіяльності.

Для розвитку особистості студента організовуються зустрічі з відомими людьми, функціонують громадські ради, наукові товариства.