Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дає можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів та наукові кадри вищої кваліфікації, розробляти і використовувати нові технології, проектувати, впроваджувати наукову діяльність шляхом проведення наукових досліджень, забезпечувати творчу діяльність учасників освітнього процесу 

Слайд1
Слайд6
Слайд7
Слайд8
Слайд9
Слайд10
Слайд11
Слайд14
Слайд15
Слайд16
Слайд17
Слайд18
Слайд19
Слайд20
Слайд21
Слайд22
Слайд25
Слайд26
Слайд27
Слайд28
Слайд29
Слайд30
Слайд31
Слайд32
Слайд33
Слайд34
Слайд35
Слайд36
Слайд37
Слайд38
Слайд39
Слайд40
Слайд41
Слайд42
Слайд43
Слайд44
Слайд45

Попереднє
Наступне

Будівельний факультет бере свій початок від загально-технічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту.

Підготовка фахівців була обумовлена конкретними потребами розвитку регіону. Ця проблема вирішувалася шляхом засвоєння системи знань, формування умінь і навичок, професійних, світоглядних, громадянських якостей з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки і передових технологій.

Будівельний факультет сьогодні – це великий навчально-науковий комплекс університету у складі п’яти кафедр:

  • екології;
  • xімічних технологій та водоочищення;
  • промислового і цивільного будівництва;
  • геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності;
  • харчових виробництв;
  • туризму та готельно-ресторанної справи;
  • лісового господарства та раціонального природокористування.

  На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 “бакалавр” зі спеціальності:

101 – “Екологія”, освітня програма
Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природо-користування
;

161- “Хімічні технології та
інженерія”
, освітня програма – Хімічні технології
та інженерія
;

181 – “Харчові технології”, освітня програма – Харчові технології
та інженерія, Технології
харчування (в ресторанному господарстві), Технологічна
експертиза та безпечність харчових продуктів

192 – “Будівництво та цивільна
інженерія”
, освітня програма – Будівництво;

193 – “Геодезія та землеустрій”, освітня
програма – Геодезія та
землеустрій
;

203 – “Садівництво та виноградарство”,
освітня програма – Садівництво та виноградарство

205 – “Лісове господарство”, освітня
програма – Лісове господарство;

241 – “Готельно-ресторанна справа“,
освітня програма – Готельно-ресторанна справа;

242 – “Туризм”, освітня програма –
Туризм.

“магістр” за  спеціальностями:

101 – “Екологія”, освітня програма
Екологія та
охорона навколишнього середовища
;

161- “Хімічні технології та
інженерія”,
освітня програма – Хімічні технології
та інженерія
;

181 – “Харчові технології”, освітня програма – Технології
продуктів бродіння і виноробства
;

192 – “Будівництво та цивільна
інженерія”
, освітня програма – Промислове і цивільне будівництво;

241 – “Готельно-ресторанна справа”,
освітня програма – Готельно-ресторанна справа;

242 – “Туризм”, освітня програма –
Туризм.

Підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. 

За час існування факультету підготовлено більше 5000 спеціалістів. Серед них політичні діячі, організатори виробництва, заслужені будівельники України, керівники організацій та корпорацій.

Для навчання студентів створено потужну навчально-виробничу базу, науково-методичний комплекс дисциплін зі спеціальностей. Кожна кафедра має сучасні комп’ютерні класи, які підключені до мережі INTERNET.

Велику увагу факультет приділяє науково-дослідній роботі студентів. Значна кількість  розробок випускників упроваджується у виробництво.

Належна увага на факультеті приділяється виховній роботі. Студенти факультету беруть участь у спортивних змаганнях, художній самодіяльності.

Для розвитку особистості студента організовуються зустрічі з відомими людьми, функціонують громадські ради, наукові товариства.